Meny
Lukk

Rådgjevande utval

Rådgjevande utval er sett saman av ulike interessegrupper og organisasjonar som har tilknyting til Jostedalsbreen. Utvalet skal sikre involvering av ulike interesser i verneområdet. Det skal ikkje handsame einskildsaker, men kunne gje uttale om overordna strategiar og særlege forhold. I prosessen med revidering av forvaltningsplanen fungerer fagleg rådgjevande utval som referansegruppe.

Rådgjevande utval har normalt sett eitt møte i året. Nasjonalparkstyret ønskjer å treffe rådgjevande utval årleg for felles dialog.

Det rådgjevande utvalet er sett saman slik:

Naturvernforbundet i Sogn og FjordaneKet Fossen
FNF Sogn og FjordaneElisabeth Dahle
Universitetet i BergenAtle Nesje
Norsk BremuseumPål Gran Kielland
Sogn og Fjordane BondelagMerete Støfring
Bonde- og småbrukarlagetIngolf Folven
Visit SognefjordStåle Brandshaug
Visit NordfjordMarita Lindvik
Sunnfjord UtviklingBjørg Kjos-Wenjum
Sogn og Fjordane TurlagRune Valsvik
Jostedalsbreen nasjonalparksenterWenche Nesje
BreheimsenteretÅslaug Hansegård
Statsforvaltaren i VestlandTom Dybwad