Meny
Lukk

Møtedokument

Her ligg møtedokumenta til nasjonalparkstyret. I menyen til venstre finn du sakspapir og møteprotokollar sortert på år.

Arbeidet i nasjonalparkstyret er offentleg og skal vere tilgjengeleg for ålmenta. Protokoll frå alle møta vert lagt ut her. Dei er offentleg informasjon og dei kan delast og refererast i frå.

Det kan dukke opp saker som er unnateke offentleg innsyn, jamfør forvaltningslova og offentleglova. Dei vil i så fall verte handterte i tråd med desse lovene, og dei vert ikkje lagt ut her.

- Foto: Ronny Solheim