Meny
Lukk

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre har forvaltningsansvar for Jostedalsbreen nasjonalpark. I menyen over kan du lese meir om verneområdet.

§

Verneforskrifta set ramma for kva som er lov og ikkje lov å gjere i verneområdet. Nokre aktivitetar og tiltak krev løyve frå forvaltingstyresmakta. Alle verneområde har si eiga verneforskrift som har som føremål å ta vare på verneverdiane.

Vi anbefaler å lese forskrifta før du søker: