Meny
Lukk

Styret

Nasjonalparkstyret

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre vart oppnemnt i 2011 av det dåverande Miljøverndepartementet som forvaltningsmynde for Jostedalsbreen nasjonalpark. Nasjonalparkstyret skal forvalte nasjonalparken innanfor ramma av naturmangfaldlova og verneforskrifta for Jostedalsbreen nasjonalpark.