Meny
Lukk

Administrativt kontaktutval

Administrativt kontaktutval skal sikre at forvaltninga av verneområdet vert godt integrert i den kommunale forvaltninga. Administrativt kontaktutval består av representantar frå administrativt nivå i dei ulike kommunane.

Administrativt kontaktutval for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre består av representantar frå:

Stryn kommune

Sunnfjord kommune

Luster kommune

Sogndal kommune

Gloppen kommune