Meny
Lukk

Organisert ferdsel og guidede turer

Organisert ferdsel/guidede turer i verneområdene er søknadspliktig. Men det kan søkes nasjonalparkstyret om dispensasjon.

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost (arrangør/bedrift)
• Formål for turen
• Område og/eller trase det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Antall deltagere
• Varighet på turen (dager)
• Tidsperiode for turene, hvis det søkes om å gjennomføre flere turer må antall turer i tidsperioden angis.
• Erfaring fra tidligere organiserte turer/naturveiledning

Merk at tradisjonell turvirksomhet i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger kan skje uten søknad.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: