Meny
Lukk

Bygninger - endring/utvidelse/nybygg

Alle utvendige endringer og tillegg på hytte/fritidsbolig/uthus er søknadspliktig. Dette gjelder også etablering av plattinger, terrasser, trapper, klopping, brygger, småhus (røykerier, badstuer, båthus m.m).

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på tiltakshaver, adresse og epost.
• Adresse på eiendom (gnr, bnr, fnr).
• Formål, hvilke tiltak søkes gjennomført på eiendommen.
• Kart påtegnet plassering av tiltak.
• Tegninger skal vedlegges søknad, både plantegninger og fasadetegninger. Tegningene skal være målsatte.
• Tidsperiode for gjennomføring av bygging.

Merk at transport ifb. med byggetiltaket krever egen dispensasjon.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: