Meny
Lukk

Kan jeg fly drone?

I Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark er det forbudt å fly med drone. Miljødirektoratet har definert drone som modellfly og verneforskriftene har forbud mot bruk av modellfly. Nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon fra forbudet i særskilte tilfeller hvis det ikke er til skade for verneverdiene. Se retningslinjer for søknad om bruk av droner for hvem som kan få tillatelse. Det gis ikke tillatelse til privatpersoner og enkeltbedrifter.

Skriftlig søknad om dispensasjon for bruk av drone sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og e-post
• Evt. oppdragsgiver
• Formålet med flygingen/produksjonen
• Område det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Varighet og periode for flygingen.
• Antall perioder (hvis det skal gjøres flere opptak/flyginger gjennom sesongen må dette angis)

Beveg og trykk på kartet for mer informasjon om hvert område.

Retningslinjer for søknad om bruk av droner
Last ned
File icon PDF
Lover og regler for bruk av drone - Luftfartstilsynet
Se her
External link icon
§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: