Meny
Lukk

Kontakt

Nasjonalparkforvaltere

Sindre Kolstad Valan
922 43 595
sikva@statsforvalteren.no
Kirsten Thyrum
905 92 486
fmtlkth@statsforvalteren.no

Besøksadresse (etter avtale)

Forvaltningsknutepunkt Drevsjø
Skrivargarden
Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Forvaltningsknutepunkt Røros
Veksthuset
Tollef Bredals vei 13
7374 Røros

Fakturadresse

Statsforvalteren i Trøndelag
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Merk: 3810kth

Elektronisk faktura:

Org.nr. 974 764 350

Merk: 3810kth

Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og har ansvar for at verneforskriften etterleves. SNO kjøper oppsynstjenester av Engerdal fjellstyre.

Kristin Lund Austvik
416 67 656
kristin.lund.austvik@miljodir.no

Tips og varsler om ulovlige miljøforhold