Meny
Lukk

Kontakt

Nasjonalparkforvaltere

Sindre Kolstad Valan
922 43 595
sindre.valan@statsforvalteren.no

Kirsten Thyrum
905 92 486
kirsten.thyrum@statsforvalteren.no

Besøksadresse (etter avtale)

Forvaltningsknutepunkt Drevsjø
Skrivargarden
Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Forvaltningsknutepunkt Røros
Veksthuset
Tollef Bredals vei 13
7374 Røros

Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og har ansvar for at verneforskriften etterleves. SNO kjøper oppsynstjenester av Engerdal fjellstyre.

Kristin Lund Austvik
416 67 656
kristin.lund.austvik@miljodir.no

Tips og varsler om ulovlige miljøforhold

Fakturadresse

Statsforvalteren i Trøndelag
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Merk: 3810KTH

Elektronisk faktura:

Org.nr. 974 764 350

Merk: 3810KTH