Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Ved behov for motorisert transport i verneområdene må det søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene. Dette gjelder bruk av snøscooter, barmarkskjøretøy, luftfartøy mm.

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost.
• Formål for transporten.
• Type transportmiddel som skal benyttes.
• Område og/eller trase det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Tidsperiode transporten skal foregå.
• Antall turer

I Langtjønna landskapsvernområde og Femundslia landskapsvernområde gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Søknad rettes til kommunene.

Motorferdsel i Røros kommune
Les mer her
External link icon
Motorferdsel i Engerdal kommune
Les mer her
External link icon
§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker:

Rapportering med Ferdast

Ferdast er en helt ny måte å registrere kjøreturene på.

- Registrer bruker på Ferdast.no
- Last ned Ferdast-app.
- Legg inn tillatelse og kjøretøy.
- Registrerer/logg turene ved bruk av appen.

Kjørebok vil genereres automatisk og sendes til nasjonalparkstyret.

Gå inn på Ferdast.no
External link icon
Last ned Brukeveiledning
External link icon