Meny
Lukk

Skjøtselsplaner

Vi fikk utarbeidet to skjøtselsplaner i Eikesdalsvatnet landskapsvernområdet i 2017. Disse er ikke godkjent av nasjonalparkstyret. Utkastene til skjøtselsplaner legges ut her likevel:

"Skjøtselsplan for Hoem, slåttemark, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke"

"Skjøtselsplan for Geitreiten, naturbeitemark, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke"