Meny
Lukk

Besøksstrategi for verneområdene i Dovrefjell

Besøksstrategi for verneområdene på Dovrefjell er en del av forvaltningsplanen. Prosessen har vært omfattende med involvering av næringsliv, kommuner og organisasjoner, og høring før vedtak i nasjonalparkstyret 21. juni 2021 og godkjenning av Miljødirektoratet 9. august.

Besøksstrategien skal legge til rette for og styre bruken av verneområdene slik at forståelsen for vernet økes og verneverdiene ivaretas, samtidig som opplevelsen for de besøkende blir best mulig og den lokale verdiskapingen blir størst mulig.

Besøksstrategiens kommunikasjonsplan skrevet som et separat dokument, det er en sentral del av strategien.

Dokumentet kan du laste ned nedenfor som bokmerket PDF, informasjonsplanen er en del av denne.

Last ned besøksstrategi
Besøksstrategi m/ kommunikasjonsplan
File icon PDF