Meny
Lukk

Kongeleg resolusjon

Etter norsk statsskikk skal mange av dei viktigaste avgjerdene formelt gjerast av «Kongen i statsråd».

Avgjerdene som blir gjort av regjeringa samla i statsrådet under leiing av Kongen, blir kalla kongelege resolusjonar.

Verneforskrifter skal etter naturmangfaldslova bli vedteke av Kongen i statsråd. I samband med handsaming og vedtak av Kongen i statsråd, vert det utarbeida eit føredrag som grunnlag for framlegget til verneforskrift. Dette føredraget er viktig for å forstå og tolke verneforskriftene.

Kongeleg resolusjon Breheimen
File icon PDF