Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltingsplanen inneheld naturfaglege skildringar av verneområda i Breheimen, status for ulike brukarinteresser og drøfting av problemstillingar knytt til forvalting av verneområda. Det er utdjupa konkrete retningsliner for forvalting og bruk, knytt til dei einskilde reglane i verneforskriftene. Ulike forvaltingsoppgåver og tiltak som informasjon, skjøtsel og tilrettelegging er omtala. Forvaltingsplanen er såleis eit viktig verkty for å oppretthalde og fremje naturverdiane i verneområda.

Forvaltingsplanen kan ikkje innehalde retningsliner eller tiltak som er i strid med verneforskriftene.

Miljødirektoratet godkjende planen i 2016, og nasjonalparkstyret vedtok planen i mars 2017.

Forvaltningsplan for verneområda i Breheimen
Last ned
File icon PDF
Vedlegg til forvaltningsplan for verneområda i Breheimen
Last ned
File icon PDF