Meny
Lukk

Revidering av forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe melder med dette gjenoppstart av revidering av forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark.

Vi ønsker innspill så tidlig som mulig i planprosessen. Frist for innspill er satt til søndag 23.04.2023.


Innspill sendes via:

1. Digitalt skjema: https://forms.office.com/e/aFK..., eller
2. E-post til sftlpost@statsforvalteren.no, henvis til referanse 2022/8248, eller
3. Brev til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, henvis til referanse 2022/8248

Offentlige gjenoppstartsmøter vil bli holdt:

- Tirsdag 14. mars på Verdal hotell, kl 18:00-20:00
- Onsdag 15. mars på Saemien sijte, kl 18:00-20:00
- Torsdag 16. mars kl Lierne kommunehus, kl 18:00-20:00

Vi gjør oppmerksom på at det er forvaltningsplanen som skal revideres, og at verneforskriften ikke kan endres i denne sammenheng.

Dokumenter

- Offentlig melding om a gjenoppta revidering av forvaltningsplan - BlafjellaSkjakerfjella/LaarteSkahkere - 27.02.23/
- Utkast forvaltningsplan - BlafjellaSkjakerfjella/LaarteSkahkere - 27.02.23
- Forvaltningsmyndighetens retningslinjer - BlafjellaSkjakerfjella/LaarteSkahkere - 27.02.23
- Dagens forvaltningsplan - BlafjellaSkjakerfjella/LaarteSkahkere - 12.03.07

Kontakt

Eirik Sønstevold

eirik.sonstevold@statsforvalteren.no

+47 73 19 93 82