Meny
Lukk

Fagrapporter

Rapport biologisk mangfold
Ecofact rapport 25 (2010)
File icon PDF
Registrering av kulturminner, kulturmiljø og eldre murer
Troms fylkeskommune (2010)
File icon PDF
Naturtypekartlegging (NIN basisikartlegging)
Ecofact rapport 550 (2018)
File icon PDF
Landskap og geologisk mangfold i Ånderdalen nasjonalpark
Norconsult (2017)
File icon PDF
Undersøkelse av samiske kulturminner i Ånderdalen nasjonalpark
Sametinget (2010)
File icon PDF
Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark
NINA rapport 1371 (2016)
File icon PDF
Kartlegging av reiselivet i og rundt nasjonalparken
Senja næringshage (2018)
File icon PDF
Masterplan Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig besøksmål
Mimir as/Visit Senjaregion (2020)
File icon PDF
Kriterier for nasjonalparkkommuner
Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (2017)
File icon PDF
Innfallsporter, informasjonspunkt, startpunkt og utkikkspunkt
Miljødirektoratet (M-417 2015)
File icon PDF