Meny
Lukk

Søknader

Nasjonalparkstyret kan, for enkelte formål, gi dispensasjon fra verneforskriften hvis tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål, og ikke påvirker verneverdiene negativt i særlig grad.

Søknad bør være skriftlig og gi tilstrekkelig informasjon til at verneområdestyre kan fatte vedtak. Gode beskrivelser av tiltak anbefales, i tillegg kart med traseer og plassering av tiltak, samt byggetegninger ved søknad om bygging. Se også ofte stilte spørsmål før søknad sendes.

I menyen til venstre finner du beskrivelser for noen av formålene som er søknadspliktig. Oversikten er ikke uttømmende, det vil si at om du ikke finner beskrivelse av tiltaket du planlegger å gjennomføre må du sjekke verneforskriftens bestemmelser eller sjekke med verneområdeforvalter før gjennomføring.