Meny
Lukk

Styret

Nasjonalparkstyret

Ånderdalen nasjonalparkstyre er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet som forvaltningsmyndighet for verneforskriften til Ånderdalen nasjonalpark

Nasjonalparkforvalter for Ånderdalennasjonalpark er sekretær for styret og har kontorsted ved forvaltningsknutepunkt Øverbotn hvor også Sážžá Senja naturhus & museum er lokalisert.

I menyen til venstre publiseres informasjon om nasjonalparkstyret, saksdokumenter og møteprotokoller.

Dokument som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Derfor er adressen til nasjonalparkstyret den samme som til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokument knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelig gjennom offentlig elektronisk postjournal

- Foto: Rikki Martin Langnes