Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen for Ånderdalen nasjonalpark er under utarbeidelse av nasjonalparkstyret og skal faglig godkjennes av Miljødirektoratet før den sendes ut på høring. Målsettingen er at forvaltningsplanen skal sendes til faglig godkjenning høsten 2021. Forvaltningsplanen skal utarbeides innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriften. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Last ned forvaltningsplan
Test
File icon PDF