Utsikt fra Skipskjølen Foto: Ørjan Werner JensenRein på Beite Foto: Bjarne RiestoSkitur i arktisk landskap Foto: Mikal LanesPersfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde Foto: Knut-Sverre HornUtsikt mot Jakobselvas kilder Foto: Geir ØsterengHeimdalhytta - Utsikt fra Skipskjølen Foto: Geir ØsterengFjelljo foran Skipskjølen Foto: Bjarne RiestoSkritt for skritt erfares den arktiske tundraen Foto: Bjarne RiestoBålkos Foto: Bjarne RIestoRagnarokk - åpen hytte ved Skipskjølen Foto: Bjarne RiestoUtsikt mot Syltefjorden Foto: Geir ØsterengTelt Sandfjorddalen  Foto: Randulf ValleKulturminner - spor av fangst av villrein Foto: SametingetLaks på bålet Foto: Randulf Valle

Varangerhalvøya - Várnjárgga

Arktisk og urgammelt landskap


Varangerhalvøya er Norges største halvøy. Varangerhalvøya nasjonalpark med tilliggende verneområder ble opprettet i 2006. Totalarealet er på hele 2090 km2; nasjonalparken utgjør 1805 km2, Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde 246 km2 og Syltefjorddalen naturreservat 19 km2. Nasjonalparkstyret forvalter også Ytre Syltevika naturreservat og Sandfjordneset naturreservat. Varangerhalvøya, som er den mest arktisk pregede delen av Fastlands-Norge, har unike verdier i forhold til landskapsformer og kvartærgeologi, plante og dyreliv og samiske kulturminner. Her møtes arter på kanten av sin nordlige-, sydlige og østlige utbredelse. 


Nyheter

Møte i Rådgivende utvalg 2019

Onsdag  20. november er det møte i rådgivende utvalg for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.

(Publisert:15.11.2018 Sist endret:01.11.2019)

Ny brosjyre om nasjonalparken

Ny brosjyre

I juni var ny brosjyre for nasjonalparken klar.

(Publisert:25.10.2019 Sist endret:01.11.2019)

Pilotprosjekt for ny merkevare for norges nasjonalparker i mål

pilotsamling - på besøk i komagdalen

I oktober var det avslutningsseminar i pilotprosjektet for Norges Nasjonalparker i Varanger.

(Publisert:23.10.2019 Sist endret:01.11.2019)

Utsetting av fjellrev i 2019

Fjellrever på vei ut av kunstig hi etter utsetting 2019

24. januar ble 26 fjellrever satt ut på tre lokaliteter i Varangerhalvøya Nasjonalpark.

(Publisert:25.01.2019 Sist endret:01.11.2019)

Åpnet nytt informasjonspunkt i Varangerbotn

Avduking av infotavle

1 september 2018 åpnet vi nytt informasjonspunkt i Varangerbotn.

(Publisert:03.04.2019 Sist endret:23.10.2019)

Startpunktet i Komagdalen oppgradert jamfør ny merkevare

Styreleder Catrine Rosanoff Aronsen avduket ny portal i Komagdalen

Vårt startpunkt og innfallsport til Nasjonalparken i Komagdalen ble åpnet 30 august 2018. Startpunktet har fått sin egen gapahuk og informasjonmateriell i ny drakt jamfør ny merkevare for Norges nasjonalparker.  

(Publisert:03.04.2019 Sist endret:23.10.2019)
Vis nyhetsarkiv