Hovudbilete
Utsikt fra Skipskjølen, Foto: Hanne Henriksen

Varangerhalvøya

Arktisk og urgammelt landskap


Varangerhalvøya er Norges største halvøy. Varangerhalvøya nasjonalpark med tilliggende verneområder ble opprettet i 2006. Totalarealet er på hele 2090 km2; nasjonalparken utgjør 1805 km2, landskapsvernområdet 246 km2 og naturreservatet 19 km2. Varangerhalvøya, som er den mest arktisk pregete delen av Fastlands-Norge, har unike verdier i forhold til landskapsformer og kvartærgeologi, plante og dyreliv og samiske kulturminner.


Nyheter

Møte i faglig rådgivende utvalg 2018

Torsdag 22. november kl. 18 er det møte i faglig rådgivende utvalg for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.

(Publisert:15.11.2018)

27 Fjellrever satt ut i Varangerhalvøya Nasjonalpark

Fjellrev ut av kunstig hi

13 februar ble 27 fjellrever satt ut i Varangerhalvøya Nasjonalpark for å støtte opp om de få individene som er igjen. Klima - og Miljøminister Ola Elvestuen deltok på utsettingen!

(Publisert:15.02.2018 Sist endret:15.11.2018)

Innspill til søknad om å etablere klimaobservatorium for arktisk tundra i Varangerhalvøya Nasjonalpark

Ved møte i faglig rådgivende utvalg 22.11.2017 kom det ønske fra organisasjonene om å kunne uttale seg skriftlig til styret om søknad om etablering av COAT-prosjektet med infrastruktur i Komagdalen. Dette er mulig innen 10. desember. Klikk på overskriften - så kan du lese mer om prosjektet.  

(Publisert:25.11.2017 Sist endret:15.11.2018)

Møte i Faglig rådgivende utvalg 22 November

345

Onsdag 22. november 2017 kl 18. er det møte i Faglig rådgivende utvalg for Varangerhalvøya Nasjonalpark. Møtet er i lokalene hos Fylkesmannen på Statens hus i Vadsø.

(Publisert:21.10.2016 Sist endret:15.11.2018)

Nytt informasjonspunkt for Nasjonalparken under etablering i Varangerbotn

Utvendig sitteplass Gapahuk Varangerbotn

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre bygger nå et informasjonspunkt/ innfallsport ved siden av Varanger samiske museum i Varangerbotn i Unjárga/ Nesseby kommune. Her er det bygd en gapahuk. Her er innvendig bålsted med sitteplass på utsiden. Det blir informasjonstavler om Nasjonalparken på utsiden.  

(Publisert:19.07.2017 Sist endret:15.11.2018)

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre på Facebook

Nå kan du få informasjon via Facebook om aktuelle tema for forvaltningen av Varangerhalvøya Nasjonalpark og de andre verneområdene Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre forvalter.

(Publisert:13.07.2017 Sist endret:15.11.2018)
Vis nyhetsarkiv