Hovudbilete
Utsikt fra Skipskjølen, Foto: Hanne Henriksen

Varangerhalvøya

Arktisk og urgammelt landskap


Varangerhalvøya er Norges største halvøy. Varangerhalvøya nasjonalpark med tilliggende verneområder ble opprettet i 2006. Totalarealet er på hele 2090 km2; nasjonalparken utgjør 1805 km2, landskapsvernområdet 246 km2 og naturreservatet 19 km2. Varangerhalvøya, som er den mest arktisk pregete delen av Fastlands-Norge, har unike verdier i forhold til landskapsformer og kvartærgeologi, plante og dyreliv og samiske kulturminner.


Nyheter

Møte i Faglig rådgivende utvalg 22 November

345

Onsdag 22. november 2017 kl 18. er det møte i Faglig rådgivende utvalg for Varangerhalvøya Nasjonalpark. Møtet er i lokalene hos Fylkesmannen på Statens hus i Vadsø.

(Publisert:21.10.2016 Sist endret:30.10.2017)

Nytt informasjonspunkt for Nasjonalparken under etablering i Varangerbotn

Utvendig sitteplass Gapahuk Varangerbotn

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre bygger nå et informasjonspunkt/ innfallsport ved siden av Varanger samiske museum i Varangerbotn i Unjárga/ Nesseby kommune. Her er det bygd en gapahuk. Her er innvendig bålsted med sitteplass på utsiden. Det blir informasjonstavler om Nasjonalparken på utsiden.  

(Publisert:19.07.2017 Sist endret:26.10.2017)

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre på Facebook

Nå kan du få informasjon via Facebook om aktuelle tema for forvaltningen av Varangerhalvøya Nasjonalpark og de andre verneområdene Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre forvalter.

(Publisert:13.07.2017 Sist endret:26.10.2017)

Varangerhalvøya Nasjonalpark/ Várnjárgga álbmotmeahcci 10 år!

Utsikt fra Skipskjølen

Den 8. desember i 2016, ble Varangerhalvøya nasjonalpark 10 år. Det var da 10 år siden den ble opprettet i Statsråd.   

(Publisert:15.12.2016 Sist endret:26.10.2017)

Samarbeidsprosjekt med Poloniny Nasjonalpark i Slovakia og Uzhansky Nasjonalpark i Ukraina

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre har inngått samarbeide med Poloniny Nasjonalpark og en Uzhansky Nasjonalpark i Ukraina, prosjektsamarbeidet er finansiert av "Norwegian Grants".

(Publisert:28.04.2016 Sist endret:29.04.2016)

Bidro med gode innspill til gjennomføringen av Nasjonalparkstyrets besøksstrategi

Elever i arbeid

Vadsø Videregående Skole og Københavns Åbne Gymnasium hadde Varangerhalvøya Nasjonalpark under lupen i et samarbeidsprosjekt. Elevene fikk konkrete oppgaver som var relatert til forvaltningen av nasjonalparken. 

(Publisert:28.04.2016 Sist endret:03.05.2016)
Vis nyhetsarkiv