Styremedlemmer


Oversikt over styremedlemmer i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2020-2023

Rolle                     Styremedlem                 Varamedlem                   Representerer         
Leder Ole T. Muriteigen Brit Dalseg Sør-Fron kommune
Nestleder Even Moen Ingeborg Mellgren Mathiesen Stor-Elvdal kommune
Styremedlem Guri Ruste Frode Faksvåg   Dovre kommune
Styremedlem Eldri Siem Pål Ellingsbø Sel kommune
Styremedlem Kristin Langtjernet Egil Eide Folldal kommune
Styremedlem Magnar Bratlien Anja Solberg Nord-Fron kommune
Styremedlem Laila Bårdsløkken Erik S. Winther Ringebu kommune
Styremedlem Kristian Ulen Live Giset Hamar kommune
Styremedlem Jørn Eriksen Kjersti Røhnebæk Ringsaker kommune
Styremedlem Halvor Dahle Meland Gry Bente E. Nyberg Åmot kommune
Styremedlem Aud Hove Helge Thomassen

Innlandet fylkeskommune