Styremedlemmer


Oversikt over styremedlemmer i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2016-2019

Rolle                     Styremedlem                 Varamedlem                   Representerer        
Styreleder Bengt Fasteraune Inger Lise Vorkinn    Dovre kommune
Nestleder Dag Erik Pryhn Lene Jevnheim Sel kommune
Styremedlem Hilde Frankmo Tveråen Egil Eide Folldal kommune
Styremedlem Rune Støstad Ingunn Bakken Nord-Fron kommune
Styremedlem Ole T. Muriteigen Hanne S. Monshaugen Sør-Fron kommune
Styremedlem Bjørn Moastuen Laila Bårdsløkken Ringebu kommune
Styremedlem Even Moen Linda Otnes Henriksen Stor-Elvdal kommune
Styremedlem Live Giset Kjetil Vangløkken Hamar kommune
Styremedlem Jørn Eriksen Kjersti Røhnebæk Ringsaker kommune
Styremedlem Anniken Bergan-Skar Halvor Dahle Meland Åmot kommune
Styremedlem Mirjam Engelsjord Bård Sødal Grasbekk Hedmark fylkeskommune
Styremedlem Mariann Isumhaugen Svein Håvar Korshavn Oppland fylkeskommune