Administrativt kontaktutvalg

Fra vedtektene:

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene.

Referat fra møtene blir lagt under denne siden.

(Publisert:11.02.2020 Sist endret:24.03.2020)

Medlemmer 2020 - 2023

Medlemmer i Administrativt kontaktutvalg 2020 - 2023:

(Publisert:24.03.2020)

2020

(Publisert:11.02.2020 Sist endret:24.03.2020)