Gjende frå Besseggen Foto: Thor Østbye - SNOSmørstabbtindane Foto: Magnus SnøtunBarnas Naturoppsyn i Ringsdalen. Verdas flottaste klasserom? Foto: Magnus SnøtunVettisfossen - 275 meter fritt fall frå fjellet og ned i gjelet. Foto: Thor ØstbyeNyrestaurert steinbu ved Leirvassbu med utsyn mot Kyrkja Foto: Magnus SnøtunVillreinflokken på Berdalsfjellet. Foto: Magnus Snøtun

Jotunheimen og Utladalen

 - Jotnar på Noreg sitt tak og øksehogget i vest


«Jøtunheimen» døypte Aasmund Olavsson Vinje fjella her i 1862, inspirert av det ville landskapet og norrøn mytologi. Jotnane – trolla – har heimen sin her. Jøtunheimen vart seinare til Jotunheimen, det namnet vi brukar i dag på dette mektige området med dei høgaste fjella i Nord-Europa.

Biletgalleri


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her 


Nyhende

Besseggen - rapport om brukarundersøking

Det mest populære i Jotunheimen nasjonalpark; Gjendebåten og Besseggen

I 2019 vart det gjennomført brukarundersøking ved dei mest brukte innfallsportane til Jotunheimen og Utladalen. For Besseggen er det gjort utfyllande registrering, som grunnlag for vurdering av å søkje status som Nasjonal Turiststi. Rapport om Besseggen er nå ferdig.

(Publisert:27.03.2020)

Leif Solemsli ny leiar i nasjonalparkstyret

Leif Solemsli - ny leiar av Nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen hadde konstituerande styremøte 18.mars. Leif Solemsli frå Vang vart vald som ny leiar i nasjonalparkstyret. Marit Sletten frå Lom vart vald til nestleiar. 

(Publisert:19.03.2020 Sist endret:27.03.2020)

Oppnemning av nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 2020-2023

Frå Galdhøpiggen mot søraust

Miljødirektoratet har i brev datert 03.03.2020 oppnemnt det nye nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Styret vil bli konstituert i møte 18. mars 2020. Brevet frå Miljødirektoratet kan du lesa her. Oversikt over medlemmer og varamedlemmer er finn du her.

(Publisert:05.03.2020 Sist endret:27.03.2020)

Kulturmarkskjøtsel i Utladalen

Styving i Utladalen

På vestlandsgardane var lauv og bork frå ulike lauvtre tidlegare hausta og nytta som for til husdyra. Trea blei hausta (styvd/lauva) så høgt at dyra ikkje beita gjenveksten. Styvingstrea danna karakteristiske element i landskapet, og mange har vel sett måleriet Seljekallen av Nikolai Astrup, der eit slik styvingstre med mange greiner ut frå styvingspunkta er hovudmotiv.

(Publisert:24.02.2020 Sist endret:19.03.2020)

Årsrapport 2019 - Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Nasjonalparkstyret på synfaring til Vettisfossen 21.06.19

Nasjonalparkstyret for 2016-2019 fortener ein stor takk for gode diskusjonar og konstruktive møte i styreperioden som snart er over! Sitjande styre fungerer inntil nytt styre er oppnemnd.  I samband med styremøtet 21. juni vart det gjennomført synfaring i Utladalen LVO, opp til den gamle utsiktsplattforma mot Vettisfossen. Utsiktspunktet er prega av forfall, og ny tilrettelegging her er ...

(Publisert:23.01.2020 Sist endret:19.03.2020)

Norsk Stålkonstruksjonpris 2019 til brua over Fantesteinvatnet

Brua over Fantesteinvatnet

Brua over Fantesteinvatnet vart tildelt Norsk Stålkonstruksjonspris 2019. «Juryen har valgt å premiere en bro som gjør svært mye ut av svært lite. Brua er del av en velplanlagt vandring i spektakulære omgivelser, og som i sin utforming velger å «gjøre alle inngrep så usynlige som mulig, for å rette fokus mot naturen…».

(Publisert:04.11.2019 Sist endret:19.03.2020)
Vis nyhetsarkiv