Gjende frå Besseggen Foto: Thor Østbye - SNOSmørstabbtindane Foto: Magnus SnøtunBarnas Naturoppsyn i Ringsdalen. Verdas flottaste klasserom? Foto: Magnus SnøtunVettisfossen - 275 meter fritt fall frå fjellet og ned i gjelet. Foto: Thor ØstbyeNyrestaurert steinbu ved Leirvassbu med utsyn mot Kyrkja Foto: Magnus SnøtunVillreinflokken på Berdalsfjellet. Foto: Magnus Snøtun

Jotunheimen og Utladalen

 - Jotnar på Noreg sitt tak og øksehogget i vest


«Jøtunheimen» døypte Aasmund Olavsson Vinje fjella her i 1862, inspirert av det ville landskapet og norrøn mytologi. Jotnane – trolla – har heimen sin her. Jøtunheimen vart seinare til Jotunheimen, det namnet vi brukar i dag på dette mektige området med dei høgaste fjella i Nord-Europa.

Biletgalleri


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her 


Nyhende

Nasjonalparkstyret samla på Sognefjellet

Rigmor Solem (SNO). Styret: Sandra Opheim, Ivar Kvalen, Bjarne Holø, Leif Solemsli, Svein Blankenborg, Øystein Andreassen. Forvaltarar: Magnus Snøtun, Kari Sveen.

Første fysiske møte for det nye nasjonalparkstyret var på Sognefjellshytta 11. mai. Endeleg var vegen over fjellet open att, og det vart enklare å samlast til eit møte. Det var naturleg å samlast på Sognefjellshytta, der pilot for ny innfallsport til nasjonalparken skal etablerast.

(Publisert:12.05.2016)

Kompetansedagar for Breheimen, Jotunheimen og Reinheimen

Fjellsmelle  Foto: Kjell Stålevik

I samarbeid med Fylkesmannen og Miljødirektoratet arrangerte vi kompetansedagar for dei nye nasjonalparkstyra 12.-13. april i Lom. Ein del av medlemmene frå Jotunheimen og Breheimen hadde allereie gjennomført opplæringa på tilsvarande samling i Sogndal veka før, og det var vel 30 som møtte i Lom. Ein del av deltakarane kom frå dei administrative kontaktutvala. Program.

(Publisert:20.04.2016 Sist endret:12.05.2016)

Apekattar i aksjon

Dei nye skota må sagast ned slik at treet ikkje vert for høgt og knekker.

I slutten av februar fekk ørnane og hjortane noko å lure på inne i den tronge Utladalen da SNO dreiv på som apekattar oppe i lauvkronene på dei gamle almetrea i Hedlerli. Eit titals styva almetre vart restaurert tilbake til gamle styvingsspor. Årringar i dei avkappa greinene vitna om at det var vel 60 år sia sist desse trea vart hausta, og greiner, kvist og lauv nytta som vinterfôr til husdyra ...

(Publisert:08.03.2016 Sist endret:12.05.2016)

Ny leiar for Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

  24. februar 2016 hadde det nye Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen konstituerande møte.  Ivar Kvalen, ordførar i Luster kommune, vart vald til leiar for dei neste fire åra. Iselin Jonassen, ordførar i Vågå, vart vald til nestleiar. Saman med Bjarne Eiolf Holø, ordførar i Lom kommune, utgjer desse også arbeidsutvalet. 

(Publisert:01.03.2016 Sist endret:12.05.2016)

Oppnemning av nytt nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen

Nasjonalparkstyret for 2012-2016 i arbeid.

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen er forvaltningsmyndigheit for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. Nasjonalparkstyret skal settast saman av politikarar frå kvar av kommunane og fylkeskommunar som har areal i verneområde, totalt 7 personar.   Det tredje Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen vart oppnemnt av Miljødirektoratet 16.februar 2016. ...

(Publisert:05.02.2016 Sist endret:12.05.2016)

Jotunheimen er tema for DNT si årbok for 2015

Galdhøpiggen - juni 2015

  Jotunheimen er tema for DNT si årbok for 2015. I omtalen frå DNT heiter det at "Boka er en hyllest til et av Norges mest populære og sagnomsuste fjellområder."

(Publisert:24.11.2015 Sist endret:12.05.2016)
Vis nyhetsarkiv