Gjende frå Besseggen Foto: Thor Østbye - SNOSmørstabbtindane Foto: Magnus SnøtunBarnas Naturoppsyn i Ringsdalen. Verdas flottaste klasserom? Foto: Magnus SnøtunVettisfossen - 275 meter fritt fall frå fjellet og ned i gjelet. Foto: Thor ØstbyeNyrestaurert steinbu ved Leirvassbu med utsyn mot Kyrkja Foto: Magnus SnøtunVillreinflokken på Berdalsfjellet. Foto: Magnus Snøtun

Jotunheimen og Utladalen

 - Jotnar på Noreg sitt tak og øksehogget i vest


«Jøtunheimen» døypte Aasmund Olavsson Vinje fjella her i 1862, inspirert av det ville landskapet og norrøn mytologi. Jotnane – trolla – har heimen sin her. Jøtunheimen vart seinare til Jotunheimen, det namnet vi brukar i dag på dette mektige området med dei høgaste fjella i Nord-Europa.

Biletgalleri


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her 


Nyhende

Fagleg rådgjevande utval samla på Eidsbugarden

Fagleg rådgjevande utval

Fagleg rådgjevande utval hadde sitt årlege møte på Eidsbugarden 22.-23. august. Møtet starta med orientering om området ved medlemmene frå Vang, Jon Lerhol og Lars Skrinsrud. Leif Solemsli frå Vang representerte Nasjonalparkstyret under samlinga.

(Publisert:02.09.2016)

Turapp har blitt Outtt

Det mest populære i Jotunheimen nasjonalpark; Gjendebåten og Besseggen

  I 2015 lanserte Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen turplanleggingsverktøyet Turapp Jotunheimen på heimesida. Dette skulle både vere eit tilbod til besøkande å finne fram og for bedriftene til å presentere sine nærtilbod. Frå 2016 er dette blitt eit fellesprosjekt med under navnet Outtt (med 3 t-er). 

(Publisert:11.07.2016 Sist endret:02.09.2016)

Droneflyging er forbode i Jotunheimen og Utladalen

Ulovleg droneflyging over Galdhøpiggen

Denne veka har ei sak om ulovleg flyging med drone blitt omtala av media i Gudbrandsdalen. Dette er ei ny problemstilling og regelverket er nok ikkje kjent for alle. Nasjonalparkstyret ønskjer ikkje å politianmelde dette konkrete forholdet, men i staden nytte høve til å informere om regelverket og vurderingane til nasjonalparkstyret. 

(Publisert:10.06.2016 Sist endret:02.09.2016)

Nasjonalparkstyret samla på Sognefjellet

Rigmor Solem (SNO). Styret: Sandra Opheim, Ivar Kvalen, Bjarne Holø, Leif Solemsli, Svein Blankenborg, Øystein Andreassen. Forvaltarar: Magnus Snøtun, Kari Sveen.

Første fysiske møte for det nye nasjonalparkstyret var på Sognefjellshytta 11. mai. Endeleg var vegen over fjellet open att, og det vart enklare å samlast til eit møte. Det var naturleg å samlast på Sognefjellshytta, der pilot for ny innfallsport til nasjonalparken skal etablerast.

(Publisert:12.05.2016 Sist endret:02.09.2016)

Kompetansedagar for Breheimen, Jotunheimen og Reinheimen

Fjellsmelle  Foto: Kjell Stålevik

I samarbeid med Fylkesmannen og Miljødirektoratet arrangerte vi kompetansedagar for dei nye nasjonalparkstyra 12.-13. april i Lom. Ein del av medlemmene frå Jotunheimen og Breheimen hadde allereie gjennomført opplæringa på tilsvarande samling i Sogndal veka før, og det var vel 30 som møtte i Lom. Ein del av deltakarane kom frå dei administrative kontaktutvala. Program.

(Publisert:20.04.2016 Sist endret:02.09.2016)

Apekattar i aksjon

Dei nye skota må sagast ned slik at treet ikkje vert for høgt og knekker.

I slutten av februar fekk ørnane og hjortane noko å lure på inne i den tronge Utladalen da SNO dreiv på som apekattar oppe i lauvkronene på dei gamle almetrea i Hedlerli. Eit titals styva almetre vart restaurert tilbake til gamle styvingsspor. Årringar i dei avkappa greinene vitna om at det var vel 60 år sia sist desse trea vart hausta, og greiner, kvist og lauv nytta som vinterfôr til husdyra ...

(Publisert:08.03.2016 Sist endret:02.09.2016)
Vis nyhetsarkiv