Gjende frå Besseggen Foto: Thor Østbye - SNOSmørstabbtindane Foto: Magnus SnøtunBarnas Naturoppsyn i Ringsdalen. Verdas flottaste klasserom? Foto: Magnus SnøtunVettisfossen - 275 meter fritt fall frå fjellet og ned i gjelet. Foto: Thor ØstbyeNyrestaurert steinbu ved Leirvassbu med utsyn mot Kyrkja Foto: Magnus SnøtunVillreinflokken på Berdalsfjellet. Foto: Magnus Snøtun

Jotunheimen og Utladalen

 - Jotnar på Noreg sitt tak og øksehogget i vest


«Jøtunheimen» døypte Aasmund Olavsson Vinje fjella her i 1862, inspirert av det ville landskapet og norrøn mytologi. Jotnane – trolla – har heimen sin her. Jøtunheimen vart seinare til Jotunheimen, det namnet vi brukar i dag på dette mektige området med dei høgaste fjella i Nord-Europa.

Biletgalleri


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her 


Nyhende

Dugnad for eventyrtrea i Utladalen

Skjøtsel av gamalt styvingstre i Utladalen.

Veke 6 var det dugnad for å ta vare på eventyrtrea, såkalla styvingstre, i Utladalen. Styvingstrea er flotte å sjå på, dei vitnar om lang kulturhistore, og kan huse både trua og sårbare artar av sopp, lav, insekt og fugl.

(Publisert:17.02.2021)

Vi gratulerer vinnarane av konkurransen!

Den flotte vårblomen er mogop, også kalla bukkeblome (i Lom) eller geitblome (i Vågå)

I anledning 40-års jubileet for Jotunheimen inviterte nasjonalparkstyret til konkurranse. Vi har no kåra topp tre i konkurransen.

(Publisert:15.12.2020 Sist endret:17.02.2021)

Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde 40 år!

Stetind i Leirdalen.

Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde vart oppretta den 5. desember 1980. Her finn du nokon av dei høgste, villaste og vakraste fjella i Noreg, verdifulle planter og dyr, eit mangfald kulturminne, særprega kulturlandskap og den djupaste dalen i Nord-Europa. Arbeidet med å verne Jotunheimen er ei av dei eldste og mest sentrale sakene i naturvernhistoria i Noreg, og det ...

(Publisert:04.12.2020 Sist endret:17.02.2021)

Profilering - Jotunheimen nasjonalpark som tilhøyrlogo

Nasjonalparkstyret har i møte 30. november vedteke å innføre ordninga med bruk av nasjonalparklogoen for Jotunheimen som kommersielt merke for bedrifter som oppfyller kriteria for ordninga fastsett av Miljødirektoratet. I tillegg gjeld kriteria fastsett for verneområda Jotunheimen og Utladalen. For å kunne søkje på ordninga må bedrifta ha forretningsadresse i ein av kommunane med areal innan ...

(Publisert:04.12.2020 Sist endret:17.02.2021)

Rapport brukarundersøkingar Jotunheimen 1992-2019

Sjølvregistreringskasse brukarundersøking - Veodalen

I 2019 gjennomførte vi brukarundersøking ved dei mest brukte innfallsportane til Jotunheimen og Utladalen. Dette er fjerde brukarundersøkinga for Jotunheimen, og i den nye rapporten Jotunheimen 1992-2019 kan vi sjå utviklinga over ein periode på nesten 20 år. Forfattar er Marit Vorkinn, som også har hatt ansvar for dei tidlegare brukarrapportane for Jotunheimen.

(Publisert:10.07.2020 Sist endret:17.02.2021)

Stirestaurering Jotunheimen nasjonalpark 2020 - anbod

Eksempel på arbeid som tidlegare er utført på Besseggenstien.

Fylkesmannen i Innlandet v/ Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen ber om pristilbod på stirestaurering i Jotunheimen nasjonalpark for sommaren 2020. Leverandøren må ha spesialkompetanse på stirestaurering ved bruk av stadeigen stein. For fullstendig utlysing, sjå Konkurransegrunnlag som kan lastast ned som pdf. NB! Eventuelle restriksjonar på reiser og opphald som følger av ...

(Publisert:17.04.2020 Sist endret:17.02.2021)
Vis nyhetsarkiv