Statens naturoppsyn i Breheimen. Foto: Eldrid NedreloVillrein Foto: P.O.HaugenRåsane i Mørkridsdalen Foto: Liv Byrkjeland - SNOMårådalen mot Raudegga Foto: Bjørn DalenRennande vatn i Mørkridsdalen. Foto: Eldrid Nedrelo

Breheimen

- frå evig is til frodige stølsdalar

I Breheimen finn ein både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Verneområdet går frå det meir oseaniske klimaet i vest, over Langfjella, til det typiske kontinentale på austsida. Området strekkjer seg frå kring 100 moh. ved starten av Mørkridsdalen til toppen av Store Hestbrepigg på 2172 moh. Landskapet har blitt forma av isbrear, skred og andre geologiske prosessar gjennom hundretusener av år.

I dag finn ein alt ifrå frodige stølsdalar til karrig høgfjell og isbrear, og Breheimen framstår som ein av dei mest varierte nasjonalparkane våre. Her er eit breidt spekter av naturopplevingar, landskapsopplevingar og friluftsopplevingar.

Sjå eit utval av bilete i biletgalleriet.


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her

 


Nyhende

Høyring skjøtselsplan Vigdalen landskapsvernområde.

Breisete i Vigdalen

Skjøtselsplanen for Vigdalen landskapsvernområde i Luster kommune er lagt ut på høyring.

(Publisert:12.02.2021)

Høyring skjøtselsplan Høydalen landskapsvernområde

Skjøtselsplanen for Høydalen landskapsvernområde i Lom kommune er lagt ut på høyring.

(Publisert:04.12.2020)

Nytt nasjonalparkstyre på plass i Breheimen

Det nye nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndigheit for eit svært variert og mangfaldig område.

Det nye nasjonalparkstyret for Breheimen vart konstituert onsdag 18. mars 2020. Marit Aakre Tennø (varaordførar i Luster) vart vald til leiar, og Jo Trygve Lyngved (Skjåk Almenning) vart vald til nestleiar.

(Publisert:08.04.2016 Sist endret:04.12.2020)

Oppnemning av nye representantar til Breheimen nasjonalparkstyre

Austre del av Hestbrepiggane

Miljødirektoratet har 03.01.2020 oppnemnd nye representantar til Breheimen nasjonalparkstyre. Nytt styre blir konstituert i styremøte onsdag 18.mars 2020. 

(Publisert:13.03.2020 Sist endret:04.12.2020)

Forvaltingsplan for verneområda i Breheimen

Tverrådalskyrkja 2088 moh. sett frå Tverrådalen. Tverrådalskyrkja er grensefjell mellom Luster og Skjåk kommunar, og er kanskje det mest kjende fjellet i Breheimen.

Forvaltingsplan for verneområda i Breheimen føreligg endeleg i trykt utgåve! Planen er sendt til grunneigarar og andre med interesse i områda. Miljødirektoratet har godkjent planen og Breheimen nasjonalparkstyre har vedteke han.

(Publisert:22.08.2018 Sist endret:04.12.2020)

Anbod - Arbeid på buforvegar, stiar og murar i Mørkridsdalen landskapsvernområde

Legging av nye klopper på Dulsete.

Breheimen nasjonalparkstyre inviterer interesserte tilbydarar til å delta i konkurranse om kjøp av teneste for istandsetting og oppgradering av buforvegar, stiar, og  murar i Mørkridsdalen landskapsvernområde. 

(Publisert:23.03.2018 Sist endret:04.12.2020)
Vis nyhetsarkiv