Statens naturoppsyn i Breheimen. Foto: Eldrid NedreloVillrein Foto: P.O.HaugenRåsane i Mørkridsdalen Foto: Liv Byrkjeland - SNOMårådalen mot Raudegga Foto: Bjørn Dalen

Breheimen

- frå evig is til frodige stølsdalar

I Breheimen finn ein både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Verneområdet går frå det meir oseaniske klimaet i vest, over Langfjella, til det typiske kontinentale på austsida. Området strekkjer seg frå kring 100 moh. ved starten av Mørkridsdalen til toppen av Store Hestbrepigg på 2172 moh. Landskapet har blitt forma av isbrear, skred og andre geologiske prosessar gjennom hundretusener av år.

I dag finn ein alt ifrå frodige stølsdalar til karrig høgfjell og isbrear, og Breheimen framstår som ein av dei mest varierte nasjonalparkane våre. Her er eit breidt spekter av naturopplevingar, landskapsopplevingar og friluftsopplevingar.

Sjå eit utval av bilete i biletgalleriet.


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret og naturoppsynet: Klikk her

 


Nyhende

No startar arbeidet med skjøtselsplan for Mørkridsdalen landskapsvernområde

I tillegg til at vi får eit vakkert kulturlandskap, har den årlege slåtten på Knivabakkgjerdet gjort at enga husar eit rikt mangfald av artar.

Den 21. og 22. juni startar arbeidet med skjøtselsplan for Mørkridsdalen landskapsvernområde. Breheimen nasjonalparkstyre har invitert grunneigarar og brukarar til orienteringsmøte på Skjolden hotel og synfaring til Berget tysdag, og til synfaring inn Mørkridsdalen onsdag.

(Publisert:16.06.2016 Sist endret:17.06.2016)

Velkommen til vertskapskurs!

Issoleie i Breheimen.

Nasjonalparkforvaltarane i Oppland og sekretariatet for nasjonalparkkommunane i Norge inviterer til vertskapskurs på Storhaugen gard i Bøverdalen den 25. og 26. mai! Dette første kurset er retta mot bedrifter i og rundt Breheimen nasjonalpark med omkringliggjande område.

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:16.06.2016)

Nytt nasjonalparkstyre på plass i Breheimen

Det nye nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndigheit for eit svært variert og mangfaldig område.

Det nye nasjonalparkstyret for Breheimen vart konstituert tysdag 5. april. Marit Aakre Tennø (varaordførar i Luster) vart vald til leiar, og Anne-Lise Marstein (varaordførar i Lom) vart vald til nestleiar.

(Publisert:08.04.2016 Sist endret:16.06.2016)

Konstituerande styremøte for nytt nasjonalparkstyre 5. april 2016

Synfaring på Mannen i Jostedalen.

  Etter kommune- og fylkestingsvalet hausten 2015, har Mijødirektoratet oppnemnt nye representantar til Breheimen nasjonalparkstyre for perioden 2016-2019. Det nye styret vil bli konstituert i møte den 5. april 2016.

(Publisert:30.03.2016 Sist endret:16.06.2016)

Nasjonalparkstyret tilrår endringar i forvaltningsplanen etter høyringa

Lapprose (Rhododendron lapponicum), Ytste reset i Breheimen nasjonalpark.

Forvaltningsplan for verneområda i Breheimen var på brei høyring i perioden 1. juli - 5. oktober 2015, og det kom inn til saman 40 uttalar. Nasjonalparkstyret godkjende planen med nokre endringar etter høyringa, og sender no over si tilråding til Miljødirektoratet.

(Publisert:24.02.2016 Sist endret:16.06.2016)

Nasjonalparkstyret har godkjent forvaltningsplan for verneområda i Breheimen

Mot Ytste Leirvatnet, like aust for kommunegrensa mellom Stryn og Sjåk.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde styremøte måndag den 7. desember, og handsaming av forvaltningsplanen var ei viktig sak i møtet. Forvaltningsplanen var på høyring i perioden 1. juli - 5. oktober, og det kom inn til saman 40 uttalar. Nasjonalparkstyret godkjende planen med nokre endringar etter høyringa. Forvaltningsplanen skal sendast til ...

(Publisert:11.12.2015 Sist endret:16.06.2016)
Vis nyhetsarkiv