Meny
Lukk

Basiskartlegging for Høyrokampen og delar av Høydalen er gjennomført!

Basiskartlegging av natur i Høyrokampen naturreservat og delar av Høydalen landskapsvernområde er gjennomført i 2023 og no har det kome inn på digitale kartløysingar!

Du kan nå gå inn på naturbase.no : Naturbase kart (miljodirektoratet.no)

Klikk på kartlag til venstre på sida

Klikk på kartlaget «Naturvernområder»

Klikk på Natur i verneområde (NiN)

Klikk på kartet og zoom inn på Høyrokampen og Høydalen.

Klikk på eit område av interesse så får du opp meir informasjon om områda

Dersom du ynskjer å lese rapporten som er skriven frå basiskartlegginga så kan du gå inn på publikasjoner, deretter fagrapporter og så ligg rapporten under botanikk