Meny
Lukk

Besøksstrategien er godkjent av nasjonalparkstyret.

I styremøte den 24.11.2023 gjorde Breheimen nasjonalparkstyre vedtak i saka om besøkstrategien for Breheimen.

Saksframlegg, protokoll og vedtak ligg her. Strategien er sendt til Miljødirektoratet for endeleg godkjenning den 03.01.2024.

Nasjonalparkstyret takkar for innspel som kom i høyringsperioda.