Meny
Lukk

Vedtak gjort av styret og forvalter

Styret har myndighet til å treffe vedtak etter verneforskriften, og til å gi dispensasjoner etter naturmangfoldloven § 48.

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandling i styremøter har nasjonalparkforvalter fått delegert myndighet til å gjøre vedtak i en del saker.

Sakene som er behandlet av nasjonalparkstyret eller nasjonalparkforvalter finner du her i Miljøvedtaksregisteret.

Vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre
Miljøvedtaksregisteret
External link icon

Miljøvedtaksregisteret

Enkeltvedtak etter verneforskriftene og naturmangfoldloven § 48 blir registrert i Miljøvedtaksregisteret. I registeret kan du søke på ulike verneområder, dato og årstall. Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet.

Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtaket har plikt til å registrere vedtaket i Miljøvedtaksregisteret. Enkeltvedtak skal registreres senest tre virkedager etter at parten er underrettet om vedtaket.