Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Styret oppnevnte et rådgivende utvalg (RU) i 2015 i tråd med nasjonalparkstyrets vedtekter

Utvalget består av representanter for de ulike interessene i området. Her sitter bl.a. grunneierrepresentanter, særlig berørte offentlige organer, friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner og natur- og miljøorganisasjoner.

Nasjonalparkstyret bør ha minst ett årlig dialogmøte med rådgivende utvalg. Medlemmer av utvalget kan spille inn saker til dagsorden.

Rådgivende utvalg Ytre Hvaler
File icon PDF
Mandat RU
File icon PDF

Møtedokument

Siste ordinære møte i Rådgivende utvalg (RU) var i 2016. Medlemmene i RU var invitert til å delta i åpne møter i 2017 i forbindelse med prosjektet Krafttak for kysttorsken (bevaringsområder), og dialogmøter i arbeidet med Besøksstrategien i 2019. På grunn av Covid-19 har det ikke vært møter i 2020 og 2021. Det startes opp igjen med ordinære møter fra 2022.

Møtedokument Rådgivende utvalg 2022
External link icon
Møtedokument Rådgivende utvalg 2016
External link icon