Meny
Lukk

Administrativt kontaktutvalg

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av
representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene.