Meny
Lukk

Arbeidsutvalget

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret. Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven/verneforskriften i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene.

Arbeidsutvalg
StyrelederMona Vauger
NestlederSiri Martinsen
StyremedlemBenedicte Lund