Meny
Lukk

Søknader

Søknad til Verneområdestyret

Verneområdestyret kan, for enkelte formål gi dispensasjon fra verneforskriften hvis tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene negativt i særlig grad.

Søknad bør være skriftlig og gi tilstrekkelig informasjon til at nasjonalparkstyre kan fatte vedtak. Gode beskrivelser av tiltak anbefales, i tillegg kart med traseer og plassering av tiltak, samt byggetegninger ved søknad om bygging. Se også ofte stilte spørsmål før søknad sendes.