Meny
Lukk

Bruk av droner

Kan jeg bruk drone ?

Det er ikke forbud mot bruk av drone i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde, men ta gjerne kontakt med verneområdeforvaltningen for å få mer informasjon om verneverdiene.

I naturreservatene med dyrelivsfreding er bruk av drone forbudt. Det gjelder naturreservatene Viglåa, Djuptjønna, Litlrien og Tjerråøyan. Bakgrunnen for forbudet er å unngå unødvendige forstyrrelser av fugle- og dyrelivet.

Generelt for all ferdsel er at ferdselen skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Klikk i kartet under for å få mer detaljert informasjon om hva som gjelder i de ulike verneområdene.