Meny
Lukk

Måleinstrumenter utplassert for å følge klimaendringene og endringen som vil skje i økosystemene på den arktiske tundraen

Nasjonalparkstyret har gitt Universitetet i Tromsø - Arktisk universitet v/ COAT .- prosjektet dispensasjon til å utplassere tre små værstasjoner ved eksisterende infrastruktur i nasjonalparken. Disse måler snødypde og temperatur.

Dette er ved hengebrua i Komagdalen, Hubehytta og Ragnarokkhytta.

Du kan logge inn på yr.no og se værvarsel og temperatur på disse stedene.

Hubehytta -YR

Ragnarokk -YR

Hengebrua - Kommagdalen - YR

Klimadataene fra Komagdalen er nyttig for forskningen relatert til overvåkning av hvordan klimaendringene påvirker økosystemet ved vegetasjon, dyreliv og reindrift. Kunnskapen som kommer til veie kan bli nyttig for forvaltningen i fremtiden. Målepunktene er i nasjonalparkens kjøligste områder i Lavarktisk klimasone på det arktiske fastlandet hvor man kan forvente store endringer i temperatur fremover.

UIT -COAT har også satt opp en fullskala værstasjon utenfor nasjonalparken syd for Startpunkt Komagdalen/ Stuorrajohka/ Komagdaali kalt Finnesvatnet/ Lutsi

Mer informasjon fra Universitetet i Tromsø og prosjektet COAT - Klima økologisk observatorium for arktisk Tundra finnes på www.coat.no