Meny
Lukk

Forvaltningstiltakene for å styrke fjellrevbestanden gir gode resultater

Da fjellrevbestanden var i ferd med å bli utryddet på Varangerhalvøya ble tiltak som støtteforing og utsetting av valper fra den nasjonale avlsstasjonen igangsatt.

Dette i tillegg til allerede igangsatte intensiver fra 2005 for å sikre hard beskatning av rødrev, og felling av rødrev inne i fjellområdene av naturoppsynet.

Årets bestandsrapport fra NINA - Norsk institutt for naturforskning, tilsier 12 ynglinger av fjellrev i 2022 på Varangerhalvøya. Hvorav inntil 76 valper.

Overvåkningen og foringen gjennomføres av Statens naturoppsyn.

De fleste ynglingene er innenfor nasjonalparken.

Miljødirektoratet opplyser om at Nasjonal tiltaksplan for å ivareta fjellrevbestanden skal revideres.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.