Meny
Lukk

Naturmangaldlova

Naturmangfaldlova

Formålet med naturmangfaldlova er å ta vare på mangfaldet i naturen ved berekraftig bruk og vern.
Da naturmangfaldlova vart vedtatt i 2009, blei den rekna som ei av verdas beste og mest moderne miljølover. Eit av dei viktigaste grepa er at lova er sektorovergripande, som betyr at ho gjeld for alle inngrep i naturen i alle sektorar og i tillegg til sektorlovene. Reglene i lova varierer frå strenge restriksjonar til meir fleksible retningsliner, etter kor viktig det er å ta vare på den særskilde naturen.

Naturmangfaldlova
Lov om forvaltning av naturens mangfold
External link icon