Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdjupe og presisere reglane i dei einskilde verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarleg for utarbeiding av forvaltningsplanen.

Forvaltningsplan for Reinheimen vart godkjent av Direktoratet for naurforvaltning 14.012.2009.

Forvaltningsplan for Reinheimen
Forvaltningsplan for Reinheimen nasjonalpark og tilhøyrande landskapsvernområde, mars 2010
File icon PDF
Temakart 1 - Forvaltningsplan for Reinheimen
Temakart 1 - masseuttak, oppstillingsplass caravan, nedbørsområde som ikkje skal kalkast
File icon PDF
Temakart 2 - forvaltningsplan for Reinheimen
Temakart 2 - turisthytter, stier, køyrespor barmark
File icon PDF
Temakart 3 - Forvaltningsplan for Reinheimen
Temakart 3 - merka vinterløyper
File icon PDF
Temakart 4 - Forvaltningsplan Reinheimen
Temakart 4 - trasear leigekøyring
File icon PDF
Forvaltningsplan for Muldalslia naturreservat
Forvaltningsplan for Muldalslia naturreservat i Fjord kommune i Møre og Romsdal
File icon PDF