Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdjupe og presisere reglane i dei einskilde verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarleg for utarbeiding av forvaltningsplanen.

Forvaltningsplan for Reinheimen vart godkjent av Direktoratet for naurforvaltning 14.012.2009.

Forvaltningsplan for Reinheimen
Forvaltningsplan for Reinheimen nasjonalpark og tilhøyrande landskapsvernområde, mars 2010
File icon PDF
Forvaltningsplan for Muldalslia naturreservat
Forvaltningsplan for Muldalslia naturreservat i Fjord kommune i Møre og Romsdal
File icon PDF