Meny
Lukk

Besøksstrategi

Besøksstrategien for Reinheimen vart endeleg godkjent av Miljødirektoratet 19.12.2019. Besøksstrategien skal ligge til grunn for besøksforvaltning av Reinheimen nasjonalpark og tilhøyrande verneområde.

Besøksforvaltninga skal sikre og ivareta verneverdiane, gje besøkande gode opplevingar, bidra til lokal verdiskaping og auke forståinga for vernet. Dersom det er motsetningar mellom verneverdiar, besøkande, brukarinteresser og lokal verdiskaping, skal ivaretaking av verneverdiane ha størst vekt.

Besøksstrategien for Reinheimen er lagt ut her.

Besøksstrategi for Reinheimen
Besøksstrategi - Verneområda i Reinheimen, 2019
File icon PDF