Meny
Lukk

Bruk av drone


Bruk av drone for opptak av film og bilder blir stadig mer populært. Drone kan være et nyttig verktøy, også i forvaltningen av våre naturvernområder. Imidlertid er verken privat eller kommersiell bruk av drone tillatt i Øvre Pasvik nasjonalpark eller Øvre Pasvik landskapsvernområde.
Drone regnes på linje med motordrevet modellfly som ikke er tillatt i de aktuelle verneområder etter verneforskriftene. Bruk kan f.eks gi forstyrrelser for rovfugl og for friluftslivet. Les mer

Dersom noen ønsker å bruke drone i naturvernområdene i Øvre Pasvik må de søke Øvre Pasvik nasjonalparkstyre om dispensasjon fra verneforskriftene. Søknaden må ha så utfyllende opplysninger som mulig, blant annet i forhold til formål og behov, tidspunkt og varighet og flyruter beskrevet på kart.

Illustrasjonsbilde. Ellenvann i Øvre Pasvik nasjonalpark, -tatt fra helikopter., Foto: Øvre Pasvik nasjonalparkstyre