Meny
Lukk

Velkommen til hjemmesiden til Øvre Pasvik nasjonalparkstyre!

Her finner du informasjon om forvaltningen av Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde. Dette er informasjon om nasjonalparken og forvaltningsoppgavene som nasjonalparkstyret med sin forvalter utfører.
Under de ulike tematiske menyene finnes relevant informasjon.

Styret for Øvre Pasvik nasjonalpark blir oppnevnt av Miljødirektoratet, etter forslag til medlemmer fra Sør-Varanger kommune, Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Styret konstituerte seg første gang den 29. april 2011. Dagens styre ble konstituert 15. januar 2020, med Kurt Wikan som styreleder. Nasjonalparkstyret forvalter Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde.

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre. Fra venstre Cecilie Hansen nestleder, Kurt Wikan styreleder, Arne Liaklev og Hanne Christine H. Sundfær