Meny
Lukk

Verneplaner

Flekkefjord landskapsvernområde

Flekkefjord landskapsvernområde ble vedtatt opprettet ved Kongelig resolusjon 11. mars 2005. Vedtaket hadde sin opprinnelse i Regjeringen og Stortingets gjennomgang av statusen for arbeidet med vern av nasjonalparker og større områder i Norge i perioden 1985-1993. Stortinget fastsatte et mål om å få vernet et representativt utsnitt av norsk natur og øke vernearealet fra 4 til 12-13 % av landarealet.

Fylkesmannen i Vest-Agder fikk i oppdrag å iverksette et verneplanarbeid i 1996. Det ble etablert en referansegruppe med representanter for grunneierne og kommunene. Gruppen gikk gjennom verneplanen med spesiell fokus på vernegrenser og verneforskrifter. Planen var til drøfting i Flekkefjord formannskap før høringen. Verneplanen ble sluttført etter bred høring, og oversendt sentrale myndigheter for videre behandling i 2003.

Last ned verneplan
External link icon

Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde

Last ned verneplan
File icon PDF