Meny
Lukk

Kontakt

    Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

    Postboks 504

    4804 Arendal

    Tlf.: 370 17 500 (servicetorg)

    sfagpost@statsforvalteren.no

Oppsyn

Halvard Ranestad Pedersen
997 25 742
halvard.pedersen@miljodir.no

Ansvar:
Kristiansand til Lindesnes
Oksøy-Ryvingen LVO
Steinar Andor Sunde
926 00 201
steinar.sunde@miljodir.no

Ansvar:
Listerkysten
Flekkefjord LVO
Jon Erling Skåtan
482 54 803
jon.erling.skatan@miljodir.no

Ansvar:
Rovvilt/predators Agder


Fakturering

Statsforvalteren krever at fakturaene blir sendt elektronisk i EHF format.

Fakturaadresse:

Verneområdestyret ORF

Attn: Statsforvalteren i Agder

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746

7468 Trondheim

Husk å inkludere:

Organisasjonsnummer: 974 762 994

Referanse: 2330 + bestillers initialer