Meny
Lukk

Søknader

Søknader/uttalelser sendes til:

Elektronisk: post.orf@statsforvalteren.no - med PDF som vedlegg

Post:
Verneområdestyret ORF
Attn: Statsforvalteren i Agder
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal


Vennligst inkluder følgende punkter i søknaden:

1. Bakgrunn: Historiske bilder og historisk beskrivelse av området, for å forstå bakgrunnen for saken.

2. Problemstilling: En tydelig forklaring av problemstillingen. Hvorfor har du/dere sendt inn søknaden?

3. Hovedmål: Hva er det du/dere ønsker at styret skal vurdere? Her må du/dere være veldig presise.

4. Beskrivelse: Så detaljert som mulig. Bruke kart og bilder. Hvis det er en byggesak, skal det være en målsatt skisse med søknaden. Det er nødvendig å gi et svar på de miljøprinsippene §§8-12 i naturmangfoldloven.

5. Oversiktskart: F. eks. hvor i Norge, og et mer detaljert kart for nøyaktig plassering av tiltaket.

6. Bilder: Som viser oversikten først, og deretter mer detaljer.

7. Grunneier: Informasjon og kontaktinfo om hvem som er grunneier.

8. Kontaktperson: Kontaktinfo for alle parter som tilhører søknaden.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere søknadsprosessen ytterligere, og/eller for å avtale et møte.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: