Meny
Lukk

Verneforskrift

Verneforskrift for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde

Til alle verneområde og nasjonalparkar er det ei eiga verneforskrift. Det er det viktigaste dokumentet for forvaltninga av det verneområdet. Her står dei gjeldande reglane for vern og bruk av området, som alle saker, søknader og tiltak skal vurderast ut i frå.

Verneforskrifta er vedteken av Kongen i statsråd samstundes med vernevedtaket.

Verneforskrift for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde
Lenke
External link icon