Meny
Lukk

Styret

Naustdal-Gjengedal Verneområdestyre

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre er forvaltningsstyresmakt for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Styret er oppnemnt av Miljødirektoratet på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet.

Det første styret var konstituert i 2011, ikkje lenge etter at ordninga med lokal forvaltning av store verneområder kom. Styremedlemmene vert føreslegne av kommunane og styreperiodane følgjer valperiodane i kommune og fylke. Det noverande styret vart konstituert i 2020, og du kan sjå oversikt over styremedlemmene i menyen til venstre.

Der finn du og vesdtektene til styret og anna relevant informasjon.