Meny
Lukk

Revidering av forvaltningsplan

Revidering av forvaltningsplan

Forvaltningsplanen for Naustdal-Gjengedal skal reviderast.

Informasjon om prosessen, høyringsutkast og liknande vil bli lagt ut på denne sida.

Denne prosessen vil gå over noko tid. Det vil heile tida vere mogeleg å kome med merknader, innspel og spørsmål. Desse sendast til verneområdeforvaltar.
Når vi har eit nytt utkast klar, so vil det verte lagt ut på offentleg høyring, og då vil det etterkvart verte sett ein høyringsfrist. Dette vil då verte kunngjort på linje med andre offentlege høyringar.

Oppstartsmelding - revidering av forvaltningsplanen
Last ned
File icon PDF
Tidleg innspelsrunde (sentrale spørsmål) - revidering av forvaltningsplanen
Last ned
File icon PDF
Gjeldande forvaltningsplan
Last ned
File icon PDF
Invitasjon til opne møte om revidering av forvaltningsplan for Naustdal-Gjengedal LVO
Last ned
File icon PDF