Meny
Lukk

Skjøtselsplanar

Vi har skjøtselsplanar for nokre mindre område i og rundt Naustdal-Gjengedal. Planane hjelper oss til å ta vare på særleg kulturlandskap på ein systematisk og langsiktig måte. Skjøtselsplanane kan vere skrivne av grunneigarar, av forvaltninga eller av eksterne fagfolk.

Skjøtselsplan for Fitjestøylen
External link icon