Meny
Lukk

Søknadar

Søknadar

Ein del tiltak og aktivitet i verneområdet må man søke om å gjennomføre. Det er verneforskrifta som regulerer dette. Særleg gjeld det motorferdsel og byggearbeid. Det kan du finne meir informasjon om i menyen til venstre.

I tillegg er det nokre reguleringar på organisert ferdsel, hogst, merking av nye stiar og ikkje minst inngrep i landskapet.

§

Verneforskrifta set ramma for kva som er lov og ikkje lov å gjere i verneområdet. Nokre aktivitetar og tiltak krev løyve frå forvaltingstyresmakta. Alle verneområde har si eiga verneforskrift som har som føremål å ta vare på verneverdiane.

Vi anbefaler å lese forskrifta før du søker: