Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark

I verneområdene kreves det tillatelse til motorferdsel i henhold til verneforskriftene i tillegg til tillatelse iht. motorferdselsloven fra kommunen og godkjenning fra grunneier.

Søknadsskjema for søknad etter verneforskriftene finner du under. Søknadsskjema for å søke iht. motorferdselloven finner du hos den kommunen kjøringen skal foregå.

Kart med kjøretrase

Kjøretrase er obligatorisk og tegnes inn i kartet ved utfylling av søknadsskjema. Det er nødvendig at du deler posisjonen din med nettleseren for at du skal kunne tegne i kartet. Nettleseren din vil stille deg spørsmål om posisjonsdeling, dersom du ikke har sagt nei til "pop-ups". Pass på å zoome inn til riktig område før du begynner å tegne kjøretrasèen.

Nødvendige vedlegg til søknaden:

- Leiekontrakt. Dette gjelder dersom du ikke er eier av hytta og har langsiktig leieavtale.

- Legeattest. Dette gjelder hvis du søker med bakgrunn i funksjonshemming.

Her finner du søknadsskjema for aktuelle kommuner:

- Selbu kommune

- Stjørdal kommune

Søknad om motorferdsel i verneområder
Skjema
External link icon
Retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel
Dokument
File icon PDF