Meny
Lukk

Styret

Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet som forvaltningsmyndighet for verneforskriften til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Stråsjøen-Prestøyan naturreservat, Sylan landskapsvernområde, Sankkjølen naturreservat, og Rangeldalen naturreservat.

Nasjonalparkforvalterne er sekretærer for styret og har kontorsted på 705 Senteret i Ås i Tydal kommune.

Nasjonalparkstyret har delegert myndighet til et arbeidsutvalg og til nasjonalparkforvalterne i tråd med vedtektene til nasjonalparkstyret.

I menyen til venstre publiseres informasjon om nasjonalparkstyret, saksdokumenter og møteprotokoller.

I tillegg til nasjonalparkstyret er det oppnevnt et rådgivende utvalg og et administrativt kontaktutvalg

Dokument som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Statsforvalteren i Trøndelag. Derfor er adressen til nasjonalparkstyret den samme som til Statsforvalteren i Trøndelag. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokument knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelig gjennom offentlig elektronisk postjournal.